VENECIJA

08.02. / 22.02. / 08.03. / 22.03. / 05.04.
3 dana / autobus
Cijena 990 kn + 50% popusta