Prijava za europska i daleka putovanja

Za školska putovanja (ekskurzije) i jednodnevne izlete ova prijavnica je nevažeća. Potrebno je popuniti PRIJAVNICU ZA ŠKOLSKA PUTOVANJAhttps://www.f-tours.hr/prijava-za-skolsko-putovanje/ !!!  MŽ


  O - Osobna iskaznicaP - Putovnica


  A) jednokrevetnaB) dvokrevetnaC) trokrevetnaD) višekrevetna


  DANE

  Suglasan sam da se moje fotografije i/ili audio snimke sa putovanja objave na društvenim mrežama (obavezno)
  DANE


  Prihvaćam uvjete UgovoraNe prihvaćam uvjete Ugovora